Ședința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Luni, 24 martie 2014, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a fost organizată ședința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, care s-a desfășurat în sala multifuncțională a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Ședința a fost prezidată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, ca delegat al Chiriarhului, alături de care au fost prezenți membrii Consiliului Director și membrii supleanți, cvorumul fiind asigurat.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2013, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2013, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2014, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, Stabilirea datei ședinței Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”, Stabilirea ordinii de zi pentru ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”, din data de 31 martie 2014, Propuneri pentru numirea unei persoane în funcția de director executiv al Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab” și Propuneri pentru împuternicirea unei persoane care să reprezinte Asociația Socio-Culturală ”Matei Basarab”, în cadrul proiectelor cu finanțări nerambursabile.

La finalul întâlnirii, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, a subliniat necesitatea implicării tuturor membrilor în activitățile socio-culturale desfășurate de Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab”, a mulțumit pentru activitatea desfășurată în cadrul Asociației și a declarat închisă ședința Consiliului Director, după care s-a rostit rugăciunea de final.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...