31 martie 2014 – Ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Luni, 31 martie 2014, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a fost organizată ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, care s-a desfășurat în Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Ședința a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, alături de care au fost prezenți membrii Consiliului Director, membrii supleanți și 117 membri ai Asociației, astfel, Adunarea Generală a fost întrunită statutar și legal.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2013, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2013, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2014, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, Prezentarea noului director executiv al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, Prezentarea și aprobarea persoanei desemnate să reprezinte Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” în cadrul proiectelor cu finanțări nerambursabile și Prezentarea și aprobarea cererilor de înscriere ca membri în Asociația Socio-Culturală Matei Basarab. Toate cele 7 puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a apreciat implicarea Asociației în proiectele cu finanțări nerambursabile, a mulțumit pentru activitatea desfășurată în anul 2013 în cadrul Asociației și a subliniat necesitatea participării tuturor membrilor în activitățile socio-culturale desfășurate, în vederea unei mai bune promovări în județele Ialomița și Călărași.

La finalul întâlnirii, Preasfinția Sa, a declarat închisă ședința Adunării Generale și s-a rostit rugăciunea de final „Cuvine-se cu adevărat”.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...