Ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, luni, 30 martie 2015m s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, în Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab” a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor şi Preşedinte de onoare al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, alături de care au fost prezenți membrii Consiliului Director, membrii supleanți și 150 membri ai Asociației, astfel, Adunarea Generală a fost întrunită statutar și legal.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2014, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2015, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, Introducerea de noi membri în Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” şi Diverse. Toate cele 6 puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a apreciat şi a mulțumit pentru activitatea desfășurată în anul 2014 în cadrul Asociației și a subliniat necesitatea participării tuturor membrilor în activitățile socio-culturale desfășurate, în vederea unei mai bune promovări în județele Ialomița și Călărași.

La finalul întâlnirii, Preasfinția Sa, a declarat închisă ședința Adunării Generale și s-a rostit rugăciunea de final „Cuvine-se cu adevărat”.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...