Ședința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a fost organizată joi, 24 martie 2016, şedința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, Asociaţia patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Şedinţa s-a desfășurat în sala multifuncțională a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, începând cu ora 10:00.

Ședința a fost prezidată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, ca delegat al Chiriarhului, alături de care au fost prezenți membrii Consiliului Director și membrii supleanți, cvorumul fiind asigurat.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în Ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2015, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2015, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2016, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, Stabilirea datei ședinței Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab” şi Stabilirea ordinii de zi pentru ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”, din data de 29 martie 2016.

La finalul întâlnirii, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, a felicitat activitatea desfăşurată de către toţi ostenitorii Asociaţiei, în vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate, a transmis binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate în anul 2016 și a declarat închisă ședința Consiliului Director, după care s-a rostit rugăciunea de final.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...