Cuvânt la deschiderea Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale "Matei Basarab"

Cuvânt la deschiderea Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale Matei Basarab 29 Martie 2016

Onoraţi membri ai Asociaţiei Socio-Culturale Matei Basarab,

„Deci, dar, până când avem vreme,să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi”. (Galateni 6,10)

Nu întâmplător am ales acest cuvânt de început al Sfântului Apostol Pavel, întrucât se refera în mod direct la felul în care facem binele şi, mai ales, cui. Este foarte clar că în noţiunea de aproapele întreaga umanitate este inclusă, de la Adam, protopărintele nostru, până la ultimul născut, înainte de Parusie. Totuşi, deseori, am fost întrebaţi dacă în actul filantropic dezinteresat, dar mântuitor în acelaşi timp, izvorât din dragostea creştină, există o anumită ordine sau prioritate. Fără a fi suspectat de discriminare pe criterii religioase, afirmăm cu tărie că, aşa cum în orice familie prioritate au membrii acesteia şi după aceea cei din jur, aflaţi în suferinţă, şi marea familie creştin-ortodoxă trebuie să aibă o mai mare grijă faţă de cei ce o alcătuiesc.

De aceea, Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab este de sorginte ortodoxă, aflată sub oblăduirea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, de la înfiinţare şi până în prezent. Aceasta a fost în fapt şi ideea constituirii şi evoluţiei acestei organizaţii non-profit, dedicată slujirii aproapelui. A fost şi este o dovadă a ideii că Biserica Ortodoxă a înţeles de fiecare dată că, pentru a se manifesta în lume, trebuie să înţeleagă şi să fructifice legislaţia în vigoare, să-i afle potenţialul şi să îl pună în lucrare. Ne referim, desigur, strict la legile ce privesc exclusiv noţiunea de protecţie socială. Valorificând acest lucru, prin intermediul ASCMB au fost accesate multe proiecte europene sau naţionale ce au avut aceeaşi finalitate: slujirea persoanelor aflate în dificultăţi de ordin material sau spiritual. În fond, cu toţii nu am făcut decât să urmăm cuvintelor Sfântului Apostol Petru, care, în prima sa Epistolă, în cap. IV, versetul 11 ne încredinţează: „dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.”

Aşadar, Asociaţia Eparhiei noastre a reuşit şi reuşeşte să „îmbisericească” asistenţa socială ce devine astfel apostolat social.

Spunem acestea, întrucât, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane ni se adresează, prin intermediul ASCMB, pentru a le sprijini din punct de vedere social şi medical, în special prin instrumentele Campania 2% şi Contracte de sponsorizare. În concluzie, Asociaţia noastră a devenit cu certitudine, după ani de muncă îndelungată, o sursă principală pe care multe persoane se pot baza în vederea identificării unor soluţii viabile pentru rezolvarea cazurilor sociale şi medicale.

Trebuie apreciat şi faptul că, în anul acesta, ASCMB ajunge să tipărească, pentru prima dată, propriul Raport anual de activitate pe anul 2015, ajungând la acel nivel de dezvoltare la care orice Organizaţie non-guvernamentală aspiră, editându-şi propriul raport, poate, în opinia Noastră, cea mai eficientă şi credibilă carte de vizită.

De ce toate aceste eforturi? Pentru că, mai ales acum, când anul 2016 este dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române tinerilor dorim să îi chemăm şi pe ei, ca voluntari, alături de noi, în această lucrare nobilă, de asumare a rolului de samarinean milostiv căruia nu-i este indiferentă suferinţa semenului nostru. Fără aceşti tineri, fără implicarea lor, Biserica noastră nu ar avea niciun viitor. Doar în comunităţile parohiale ei îşi vor găsi adevărata vocaţie, aceea de fii ai lui Dumnezeu şi mesageri ai voinţei sale care se poate rezuma la minunatele cuvinte evanghelice: „Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”. (I Timotei, 2, 3-4).

Rog pe Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile cele spre folos ale tuturor acelora care, într-un fel sau altul au contribuit la implementarea programelor dezvoltate de Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab, fiind încredinţaţi că această lucrare binecuvântată va creşte în viitor, spre slava lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat!

Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Dumnezeu,

† VINCENŢIU Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...