Ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marţi, 29 martie 2016, s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, în Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

În deschiderea conferinţei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial a transmis mesajul Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, care a subliniat: „Asociaţia Eparhiei noastre a reuşit şi reuşeşte să <<îmbisericească>> asistenţa socială ce devine astfel apostolat social. Anul acesta, Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” a ajuns să tipărească, pentru prima dată, propriul Raport anual de activitate pe anul 2015, ajungând la acest nivel de dezvoltare la care orice organizaţie non-guvernamentală aspiră, editându-şi propriul raport.”

Prezenţi la Şedinţa Adunării Generale au fost membrii Consiliului Director, membrii supleanți și 140 de membri ai Asociației, astfel, Adunarea Generală a fost întrunită statutar și legal.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2015, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2015, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2016, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 şi Diverse. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, a apreciat şi a mulțumit pentru activitatea desfășurată în anul 2015 în cadrul Asociației și a subliniat necesitatea participării tuturor membrilor în activitățile socio-culturale desfășurate, în vederea unei mai bune promovări în județele Ialomița și Călărași.

La finalul întâlnirii, ședința Adunării Generale a fost declarată închisă și s-a rostit rugăciunea de final „Cuvine-se cu adevărat”.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...