Formare continuă pentru asistenţii sociali din cuprinsul Eparhiei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Sectorul Social-Misionar, a organizat vineri, 17 martie 2017, primul atelier de lucru, cu tema „Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale”, adresat asistenților sociali din cadrul Birourilor de asistență socială ale protopopiatelor din cuprinsul Eparhiei.

Atelierul de lucru face parte din planul de activităţi al Sectorului Social-Misionar aferent anului 2017, activităţi dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate şi prezentate: •documentele care sunt necesare procesului de acreditare a serviciilor sociale conform legislaţiei în vigoare; •documentele care trebuie să se regăsească la sediul furnizorului de servicii sociale; •documentele specifice atribuite beneficiarului de servicii sociale; •aspecte cu privire la Raportarea lunară a Birourilor de asistenţă socială şi Raportarea trimestrială a parohiilor din cuprinsul Eparhiei.

La această întâlnire, au participat consilierul eparhial social şi inspectorul social din cadrul Sectorului Social-Misionar, directorul executiv al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, 5 asistenţi sociali și 3 referenți sociali din cadrul structurilor sociale acreditate ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...