Ședința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Joi, 23 martie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a fost organizată şedința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, Asociaţie patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

Ședința a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, care a felicitat activitatea desfăşurată de către toţi ostenitorii Asociaţiei, în vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate, şi pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate în anul 2017, a transmis binecuvântări arhiereşti.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii Împărate ceresc, au fost prezentate punctele menționate în Ordinea de zi, după cum urmează: •Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2016; •Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2016; •Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2017; •Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017; •Stabilirea datei ședinței Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”; •Stabilirea Ordinii de zi pentru ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”, din data de 30 martie 2017.

Rapoartele prezentate şi propunerile discutate au fost aprobate în unanimitate de cei prezenţi.

Şedinţa s-a desfășurat în sala multifuncțională a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, începând cu ora 12:00, prezenți fiind membrii Consiliului Director și membrii supleanți, cvorumul fiind asigurat.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...