Ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, joi, 30 martie 2017, s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, în Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin” din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

În deschiderea conferinţei, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a subliniat importanţa mărturisirii de credinţă la care suntem chemaţi: <>

În încheierea cuvântului, Preasfinţia Sa a felicitat pe toți ostenitorii din cadrul Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, îndemnându-i la o sporită lucrare în ogorul Domnului, încredințându-i că vor fi pomeniți pururea în rugăciunile Noastre.

La Şedinţa Adunării Generale au participat membrii Consiliului Director, membrii supleanți și 234 de membri ai Asociaţiei, din care 134 delegaţi, astfel, Adunarea Generală a fost întrunită statutar și legal.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2016, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2016, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2017, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 şi Diverse. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.

La finalul întâlnirii, ședința Adunării Generale a fost declarată închisă și s-a rostit rugăciunea de final „Cuvine-se cu adevărat”.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...