Adunarea Generală a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marţi, 27 martie 2018, s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi.

În deschiderea conferinţei, Preacucernicul Părinte Manuel Rusu, consilier cultural, a transmis mesajul Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, care a apreciat activitatea desfăşurată de Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab”, aflată sub oblăduirea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, fiind o lucrare comună cu aceeaşi finalitate: ajutorarea aproapelui aflat în dificultate. „Constituirea Asociaţiei Socio-Culturale „Matei Basarab”, alături de activitatea ei ulterioară, a fost un lucru binecuvântat, care a avut adânci ecouri în conştiinţa celor care au ajutaţi material şi spiritual, fie au sprijinit în diferite forme activitatea ei. Nu am privit asociaţia luată sub oblăduirea Eparhiei ca pe o concurentă a activităţii social-misionare a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ci dimpotrivă, ca pe o lucrare comună, cu aceeaşi finalitate: ajutorarea aproapelui aflat în dificultate. Asociaţia noastră lucrează alături şi împreună cu Biserica Ortodoxă Română. Toate cazurile sociale, dintre care unele grave, sunt, dincolo de pedagogia divină din spatele lor, posibilităţi concrete de mântuire pentru cei ce pot face binele. Altfel spus, când un mădular al Bisericii suferă, toate celelalte suferă împreună cu el şi caută să îi aline suferinţa. Indiferenţa poate ucide, inclusiv sufleteşte. Numai atunci când te implici, trup şi suflet, afli de fapt pentru ce îngăduie Dumnezeu existenţa suferinţei purificatoare şi aducătoare de mântuire. Cu o singură condiţie însă! Drumul acesta al „Golgotei vieţii”, pe care îl parcurgem fiecare în diferite etape ale parcursului nostru existenţial, să nu fie solitar; el trebuie asociat lucrării lui Iisus Hristos, căci altfel, <> (Matei 12, 30).”

La Şedinţa Adunării Generale au participat membrii Consiliului Director, membrii supleanți și 293 de membri ai Asociaţiei, din care 143 delegaţi, astfel, Adunarea Generală a fost întrunită statutar și legal.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2017, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2017, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 şi Diverse. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.

În încheierea ședinței Adunării Generale a fost rostită rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”.

[https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-33-55.489294 ad gen ascmb (1).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-33-57.152301 ad gen ascmb (2).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-33-58.779222 ad gen ascmb (3).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-00.334561 ad gen ascmb (4).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-02.075885 ad gen ascmb (5).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-03.759824 ad gen ascmb (6).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-05.449079 ad gen ascmb (7).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-07.391930 ad gen ascmb (8).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-09.211981 ad gen ascmb (9).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-11.036828 ad gen ascmb (10).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-12.827069 ad gen ascmb (11).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-14.531339 ad gen ascmb (12).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-16.171042 ad gen ascmb (13).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-17.894615 ad gen ascmb (14).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-19.537668 ad gen ascmb (15).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-21.335541 ad gen ascmb (16).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-22.862334 ad gen ascmb (17).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-24.521034 ad gen ascmb (18).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-26.144046 ad gen ascmb (19).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-27.660250 ad gen ascmb (20).JPG] [https://ascmb.ro/files/images//2018/03/27-15-34-29.340728 ad gen ascmb (21).JPG]
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...