688 de persoane au primit, în luna septembrie 2018, sprijin material şi financiar în valoare totală de 37.874 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin structurile sociale acreditate care oferă servicii social-filantropice, a desfășurat, în luna septembrie a anului 2018, 178 de activități, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 37.874 lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări), pentru depășirea situațiilor de criză, unui număr de 688 persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, prin serviciul acreditat al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi prin Biroul de Asistenţă Socială (BAS), au fost desfășurate 16 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 15.000 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 240 de copii, 18 persoane vârstnice aflate în dificultate, 6 persoane aflate în dificultate, 50 familii aflate în dificultate, 27 de persoane cu dizabilităţi şi 8 adulţi aflaţi în dificultate, cu vârste cuprinse între 35-65 ani.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială şi prin cele 6 servicii sociale din cadrul Protopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 162 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 22.874 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 183 copii, 6 persoane vârstnice, 37 persoane aflate în dificultate, 70 familii, 28 persoane cu dizabilităţi şi 13 persoane din alte categorii.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul structurilor sociale acreditate ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română şi legislaţia naţională în domeniul social.


Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...