Cuvântul Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu la Adunarea Generală a Asociației Socio – Culturale Matei Basarab

Adunarea Generală a Asociației Socio - Culturale Matei Basarab

19 februarie 2019


Preacucernici părinți,

Onorați invitați,


Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința

și adăugați la credința voastră: fapta bună, 

iar la fapta bună: cunoștința; la cunoștință: înfrânarea;

la înfrânare: răbdarea; la răbdare: evlavia;

La evlavie: iubirea frățească, iar la iubirea frățească: dragostea.

(II Petru 1, 5-7)


Nu întâmplător, la propunerea Noastră, Permanența Consiliului Eparhial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a aprobat ca anul 2019 să fie declarat în Eparhia pe care o păstorim Anul mărturisirii prin fapte a credinței ortodoxe. A sosit timpul ca toți cei care simt cu inima și mintea că sunt creștini ortodocși să-și mărturisească propria credință prin cuvânt, dar, mai ales, prin faptă. Iar, pentru aceasta, îți trebuie bărbăție, o calitate pe care Bunul Dumnezeu o cere de la fiecare dintre noi. Scris este: Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, de acesta și Fiul Omului se va rușina, când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. (Luca 9, 26)

Întotdeauna, cuvintele mântuitoare ale lui Iisus Hristos au fost însoțite de fapte, care au întărit mesajul Său. De aceea, mulțimea, care Îl înconjura de fiecare dată, observă, pe drept cuvânt, „că îi învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarii lor” (Matei 7, 29).

Aici, credem Noi, că ar trebui să se îmbunătățească creștinul ortodox: cuvintele sale, pe care le rostește în fața oamenilor, trebuie să fie conforme cu credința sa. O singură faptă imorală, care contravine mesajului evanghelic, este suficientă ca toate discursurile bine ticluite, toate cunoștințele sale înalte să se năruiască întocmai unei case, a cărei temelie fost clădită pe nisip (Matei 7, 26).

Iar, în cazul de față, când vorbim despre Asociația Socio-culturală Matei Basarab și a tuturor colaboratorilor săi, indiferent dacă evaluăm membrii, voluntarii sau donatorii generoși, trebuie să recunoaștem că există rezultate palpabile, care ajută material și duhovnicește multe dintre categoriile încercate de diferite nevoi, indiferent de natura lor. Este suficient să privim cifrele: numai pe componenta socială, cheltuielile efective cu ajutorarea celor aflați în dificultate depășesc suma de 200.000 lei. Și aceasta, fără a socoti resursele umane implicate, precum și asistența duhovnicească. Acest ultim aspect, este ceea ce ne diferențiază de orice alt ONG cu activități filantropice. Nu este suficient să hrănești „guri deschise”, bifând undeva într-un tabel încă o persoană ajutată; ajutorul nu vine doar sub formă materială, ci și duhovnicească. Este clar că respectivul trece printr-o criză existențială! Voluntarii noștri, alături de personalul de specialitate, lucrează cu conștiința existenței a două dimensiuni: cea trupească, materială, și, cea de-a doua, sufletească și spirituală. Ambele sunt importante! Persoana sprijinită nu trebuie să cadă și să persiste în deznădejde, ci să găsească, prin ghidare blândă și înțeleaptă, calea spre lumină, speranță și, de ce nu, prin Centrul de consiliere și sprijin pentru Părinți și Copii, să afle puterea de a se reorienta, inclusiv profesional, tocmai pentru a depăși stadiul de asistat social și pentru a deveni sursă de inspirație pentru alții.

A sosit vremea ca toată activitatea filantropică a bisericilor noastre din Bărăgan să aibă ca modele demersurile inițiate și susținute de Asociația Socio-culturală Matei Basarab. E timpul să învățăm cu toții de la profesioniștii care activează aici pentru ca, într-adevăr, schimbarea în bine să se facă simțită cu adevărat și să lase „fără grai” pe toți aceia care sunt potrivnici lucrării lui Iisus Hristos în lume și a Bisericii Sale.

Mulțumesc tuturor celor prezenți, mulțumesc și acelora care, din binecuvântate pricini, nu au putut să ne însoțească, dorindu-le ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască pacea Sa și binecuvântare cerească în tot ceea ce vor întreprinde.


Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat pentru pace și bunăvoire,
VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor


Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...