Adunarea Generală a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marţi, 19 februarie 2019, s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”, în Sala Amfiteatru din cadrul Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.


În deschiderea şedinţei Adunării Generale, Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a apreciat activitatea desfăşurată de Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab”, aflată sub patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, fiind o lucrare comună cu aceeaşi finalitate: ajutorarea aproapelui aflat în dificultate. <<Când vorbim despre Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” şi colaboratorii, indiferent dacă evaluăm membrii, voluntarii sau donatorii generoşi, trebuie să recunoaştem că există rezultate palpabile, care ajută material şi duhovniceşte multe dintre categoriile sociale încercate de diferite nevoi, indiferent de natura lor. Este suficient să privim cifrele: numai pe componenta socială, cheltuielile efective cu ajutorarea celor aflaţi în dificultate depăşesc suma de 200.000 lei. Şi aceasta, fără a socoti resursele umane implicate, precum şi asistenţa duhovnicească. Acest ultim aspect, este ceea ce ne diferenţiează de orice alt ONG cu activităţi filantropice. Nu este suficient să hrăneşti „guri deschise”, bifând undeva într-un tabel încă o persoană ajutată; ajutorul nu vine doar sub formă materială, ci şi duhovnicească. Este clar că respectivul trece printr-o criză existenţială! Voluntarii noştri, alături de personalul de specialitate, lucrează cu conştiinţa existenţei a două dimensiuni: cea trupească, materială, şi cea de-a doua, sufletească, spirituală. Ambele sunt importante!>>


Adunarea Generală a fost legal constituită prin membrii prezenţi şi cei reprezentaţi prin procuri , conform articolelor 22 şi 23 sin Statut.


În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează: Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018, Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2018, Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2019, Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Propunere alegere/realegere a membrilor Consiliului director și a cenzorului, conform Statutului Asociației, Propunerea de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, conform art. 42 și 43 din Statutul Asociației, în acord cu O.G. nr.26/31.01.2000 cu privire la asociații și fundații și Ordinul nr.954/B/C/26.04.2000, pentru aprobarea regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Aprobarea documentelor întocmite în vederea realizării modificărilor propuse la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației  şi Diverse. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.


În încheierea ședinței Adunării Generale a fost rostită rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”.


Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...